Jagtrelateret konsulentbistand på Sjælland og i Danmark

Vi tilbyder konsulentbistand og har mere end 30 års erfaring indenfor erstatningssager ved f.eks. ekspropriationer, diverse tvister, syn og skøn, jagtlejekontrakter, konsortieaftaler, naturforvaltning m.v. 

Konsulentbistand i erstatningssager ved ekspropriation

Konsulentbistand i erstatningssager ved ekspropriationer

Er du berørt af offentlige infrastruktur projekter i stat, regioner, kommune eller specifikke offentlige institutioner kan ekspropation komme på tale.

Vi kan hjælpe dig


Konsulentbistand i tvist om jagtrelateret områder

konsulentbistand ved tvister såsom uoverensstemmelse eller konflikt

Er i blevet uenige om en aftale med naboer, andre jagtkonsortier eller lodsejere og kan i ikke blive enige?

Vi kan hjælpe med at løse en konflikt gennem forhandlinger med udgangspunkt i de jagtetiske regler samt Jagt -og vildtforvaltningsloven

Fastsættelse og bedømmelse af jagtværdier skov og mark m

Vurdering af jagtværdier

Er du i gang med at anskaffe, sælger eller leje et jagtareal? Er du i tvivl om fastsættelse og bedømmelse af jagtværdier?

Vi kan yde bistand på disse områder.


Syn og skøn jagtmæssinge områder med jagtkonsulent Fritz Heje Hansen

konsulentbistand ved syn og skøn

Vi tilbyder konsulentbistand ved syn og skøn. Mangler i en skønsmand inden for det jagtmæssige område står vi rådighed
konsulentbistand til jagtlejekontrakter

konsulentbistand angående jagtlejekontrakter

Vi yder assistance ved udarbejdelse af nye og eksisterende jagtlejekontrakt. Vi kan hjælpe med både tinglyste og ikke tinglyste jagtlejekontrakter.
Vi yder assistance og vejledning ved forhandling og udarbejdelse af Konsortieaftaler samt eventuelle uoverensstemmelser

konsulentbistand angående konsortieaftaler

Vi yder assistance og vejledning ved forhandling og udarbejdelse af Konsortieaftaler samt eventuelle uoverensstemmelser.