CIC opmåling af jagttrofæer ved Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen

På Tranemosegaard har vi indrettet et trofærum, hvor vi jævnligt foretager annoncerede opmålinger, ligesom vi også tager på den traditionelle turne rundt i landet. Alle trofæopmålinger annonceres på siden ‘Trofæopmålinger 2024’  op til jagtsæsonerne. Kan man lokalt samle et passende antal trofæer, kommer vi gerne til jer.

International Council For Game And Wildlife Conservation - CIC

En international jagtorganisation

Ideen til en international organisation for bæredygtig jagt og vildtforvaltning blev opstod i 1910 under en international jagtudstilling i Wien. Maxime Ducrocq og grev Louis Károlyi organiserede en international konference i Nové Zámky, Slovakiet i 1928 med henblik på at etablere en international jagtorganisation. 

CIC Trophy Evaluation System (TES)

TES er et internationalt system skabt til overvågning og sammenligning af jagttrofæer fra forskellige arter med artsspecifikke, ensartede måleparametre.

Trophy Evaluation Board (TEB)

TEB er TES’s styrende organ. Senior International Trophy-dommerne fra CIC-medlemslandene deltager i TEB-møderne for at diskutere udvikling og vedligeholdelse af TES. TEB træffer tekniske beslutninger, som derefter sendes til CIC Executive Committee til overvejelse og godkendelse

The Senior International Trophy Judges from the CIC member countries participate in the TEB meeting 2019

Bæredygtig tankegang om etisk jagt

CIC bygger på bæredygtig tankegang om etisk jagt under mottoet: Jagt og bevaring af vilde dyr går hånd i hånd. CIC er i dag det mest brugte trofæopmålingssystem i Europa.

Hvordan forbereder du dit trofæ bedst muligt til en CIC opmåling?

Trofæ tørret i minimum 30 dage

I henhold til CIC´s regler kan et trofæ først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage. Alle trofæer som opfylder dette krav kan opmåles uanset hvor gamle de er. I den forbindelse skal nævnes at forsøg har vist at trofæet efter de 30 tørredage ikke svinder mere, men alene er påvirket i ringe grad af luftfugtigheden der hvor den opbevares.

Behandling af trofæ ved trofæbedømmelser af Dåhjort, Kronhjort og Råbuk

Det skal endvidere præciseres at trofæer hvor vægten indgår i bedømmelsen ikke må være hoved/skulder monteret, ligesom det ikke må være pålimet en plade, eller have fastgjorte fremmedlegemer i kraniet.

Det anbefales endvidere at trofæer som skal have vægten med i vurderingen, afkoges og renses med helt kranie minus underkæbe, hvilket kun vil resultere i de kendte fradrag. Skal trofæet undgå fradrag skal det være afsavet som vist på denne illustration:

korrekt afsavning af trofæ kranie ved trofæopmåing

Abnorme trofæer

Deciderede abnorme trofæer unddrager sig bedømmelse. Det definerer vi som trofæer hvor en eller flere af faktorerne ikke kan måles korrekt, her under begyndende parykdannelse, trofæer i bast m.v.

Opmåling af trofæ foretages efter nyeste regler hos CIC

Opmålingerne foretages efter CIC´s nyeste regler, og der udstedes et diplom til alle trofæer, samt plombe til de større trofæer.

Medaljetrofæ

Er der tale om et medaljetrofæ, kan der købes en medalje til dette.

Diplom og medalje ved CIC Trofæopmåling af 17 vildtarter Danmark Sjælland

Priser for CIC opmåling af trofæer og trofæmedalje incl. moms

Prisen for en opmåling afhænger af vildtarten der ønskes opmålt:

Opmåling rovdyr- og bæverkranier kr. 100,-

Øvrige trofæer kr. 200,-

Medalje kr. 100,-

Tips til forberedelse af vildttrofæ før CIC certificeret trofæopmålingen

Jagtkonsulent Trofæopmåing af bæver

 • Trofæ skal være tørre i mindst 30 dage
 • Trofæet skal afkoges og renses med helt.
 • Kranielængde og Kraniebredde måles

Jagtkonsulent Trofæopmåing CWD Chinese Water Deer

 • Længde og omkreds af hjørnetænder måles
 • Trofæ må ikke være pålimet en plade

Jagtkonsulent Trofæopmåing dåhjort

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
 • Dåhjort trofæer må ikke være hoved/skulder monteret da vægten indgår som del af bedømmelsen
 • Dåhjort trofæer må ikke være pålimet en plade eller have fastgjorte fremmedlegemer i kraniet
 • Det anbefales at dåhjort trofæer afkoges og renses med helt kranie minus underkæbe hvilket kun vil resultere i de kendte fradrag:
  – helt kranie minus underkæbe minus 250 gram
  – ved for lidt afsavet kranie minus 100 gram
Jagtkonsulent Trofæopmåing elg
 • Jagttrofæ kan førstopmåles når det har tørret i mindst 30 dage
Jagtkonsulent Trofæopmåing Europæisk bison
 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
Jagtkonsulent Trofæopmåing Gemse
 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
Jagtkonsulent Trofæopmåing ibex alpine
 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage

Jagtkonsulent Trofæopmåing kronhjort

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
 • kronhjort trofæer må ikke være hoved/skulder monteret da vægten indgår som del af bedømmelsen
 • kronhjort trofæer må ikke være pålimet en plade eller have fastgjorte fremmedlegemer i kraniet
 • Det anbefales at kronhjort trofæer afkoges og renses med helt kranie minus underkæbe hvilket kun vil resultere i de kendte fradrag:
  – helt kranie minus underkæbe minus 700 gram
  – ved for lidt afsavet kranie minus 500 gram

Jagtkonsulent Trofæopmåing mallorcan goat Balearean Goat

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
Jagtkonsulent Trofæopmåing Muflon
 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
Jagtkonsulent Trofæopmåing Muntjac
 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
Jagtkonsulent Trofæopmåing rensdyr
 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage

Jagtkonsulent Trofæopmåing ræv

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
 • Rovdyr trofæer afkoges og renses med helt kranie minus underkæbe

Jagtkonsulent Trofæopmåing råbuk

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
 • kronhjort trofæer må ikke være hoved/skulder monteret da vægten indgår som del af bedømmelsen
 • kronhjort trofæer må ikke være pålimet en plade eller have fastgjorte fremmedlegemer i kraniet
 • Det anbefales at kronhjort trofæer afkoges og renses med helt kranie minus underkæbe hvilket kun vil resultere i de kendte fradrag:
  – helt kranie minus underkæbe minus 90 gram
  – ved for lidt afsavet kranie minus 65 gram

Jagtkonsulent Trofæopmåing sika hjort

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage

Jagtkonsulent Trofæopmåing spansk ibex

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage

Jagtkonsulent Trofæopmåing vildsvin

 • Jagttrofæ kan først opmåles når det har tørret i mindst 30 dage
 • Tænderne ikke må være monteret på en plade da omkreds skal kunne måles