Velkommen til Jagtkonsulent.dk ved Fritz Heje Hansen

Jagtkonsulent.dk ejes af Fritz Heje Hansen som efter 33 års ansættelse som jagtkonsulent i Danmarks Jægerforbund viderefører sine ekspertise og konsulentydelser i eget firma med konsulentydelser på jagtrelateret områder, CIC trofæopmåling og salg af fæld selv juletræer i Julemånederne.

Vi laver trofæopmålinger hjemme i Fuglebjerg og rundt omkring i Danmark. Kan man lokalt samle passende antal trofæer, kommer vi gerne til jer.

Trofæopmålinger og konsulentbistand

Trofæopmålinger

Vi laver trofæopmålinger hos os i Fuglebjerg og rundt omkring i Danmark. Vi kommer gerne til jer lokalt, hvis i kan samle et passende antal trofæer.


Konsulentbidstand

Konsulent bistand ydes i erstatningssager samt syn og skøn i forbindelse med jagtrelateret emner, naturforvaltning og administration af det åbne land.

Vi laver trofæopmålinger hjemme i Fuglebejrg og rundt omkring i Danmark. Kan man lokalt samle passende antal trofæer, kommer vi gerne til jer.

Uddannelse og CIC trofæopmåler

Uddannelse og erfaring i Danmarks Jægerforbund

Jeg er uddannet herregårdsskytte og har arbejdet med rådgivning af medlemmer, foredrag og nationale trofæopmålinger i Danmarks Jægerforbund i mange år.

CIC uddannet trofæopmåler

Jeg er uddannet CIC trofæopmåler og er i dag udnævnt til CIC ” Senior International Trophy Judge”. Jeg er også medlem af CIC´s Trophy Evaluation Board.

Fritz Heje Hansen jagtkonsulent.dk på trofæopmåling opgave

Kalender over dage med Trofæopmålinger

Vores kalender viser dig hvornår og hvor vi laver trofæopmålinger i og efter jagtsæsonerne. Her finder du adresser på vores samarbejdspartnere og datoer for trofæopmålinger. De er oplistet i alfabetisk rækkefølge efter byen hvor trofæopmålingerne foregår.

Tilmelding til vores trofæopmålinger skal ske via os. Du kan tilmelde dig de enkelte trofæopmålinger i vores kalender .

Vores samarbejdspartnere for Trofæopmåling

Jagtkonsulent.dk har samarbejdspartnere i Jylland, på Fyn, på Lolland og på Sjælland.

Se datoer for vores trofæopmåling hos vores samarbejdspartnere i 2023

Trofæopmåling 2023 hos Rosenborg Skovdistrikt

Rosenborg Skovdistrikt

8550 Ryomgård

Fæld selv Normannsgran juletræer op til Jul.

Salg af faeld selv juletraeer normannsgran i fra 1st November og til 24ende December paa Tranemosegaard i Fuglebjerg rotated

Salg af fæld selv Normannsgran juletræer i fra 1. November  til den 24. December på Tranemosegaard, Rugkrogvej 6 i Fuglebjerg. Vi har åbent i alle døgnets lyse timer. Alle er velkommen og kan låne sav. Der mulighed for at nette træet. Vejledning findes ved indgangen til juletræerne. Ens pris uanset størrelse fremgår af skilt ved indgang. Betaling via Mobilpay eller kontant.

Hent og fæld selv Juletræer ved Fuglebjerg på Sjælland